فناوری‌های داده

عصر تحلیل داده‌ها: رقابت در جهانی مبتنی بر داده

عصر تحلیل داده‌ها: رقابت در جهانی مبتنی بر داده

سرعت رشد فناوری‌های مبتنی بر داده از جمله پردازش کلان‌داده‌ها (Big Data) و تحلیل داده، بسیار بیش از پیش‌بینی‌های کارشناسان و مؤسسه‌های فناوری در سال‌های گذشته بوده است. آنچه در گذشته تصور می‌شد درباره

سوگیری‌ها و چرخهٔ عمر داده (Bias and the Data Lifecycle)

ریشه‌های سوگیری‌ها در داده‌ها و هوش مصنوعی

شاید عجیب به نظر برسد، اما داده‌ها درعین‌حال که ارزشمندترین دارایی‌های یک شرکت هستند، می‌توانند مشکل‌سازترین دارایی شرکت‌ها هم باشند. شرکتی را در نظر بگیرید که خدمات آزمایش DNA ارائه می‌کند. خدماتی که