تخصص‌ها
تمرکز ما در سحاب، بر روی حوزه‌های تخصصی زیر می‌باشد

کلان داده

در سال‌های گذشته، سحاب با بهره‌ گیری از سیستم‌های توزیع شده و فراهم کردن بستر کلان داده برای مشتریان، اثبات کرده که از جمله معدود شرکت‌های تکنولوژی محور است که می‌تواند کلان داده‌ها را ذخیره، نگهداری و بطور کلی مدیریت کند و در مواجه با کلان‌داده‌ها در مقیاس بالا، راه‌کارهای اختصاصی برای کسب‌و‌کار‌ها و سازمان‌ها ارائه دهد.

کلان داده

در سال‌های گذشته، سحاب با بهره‌ گیری از سیستم‌های توزیع شده و فراهم کردن بستر کلان داده برای مشتریان، اثبات کرده که از جمله معدود شرکت‌های تکنولوژی محور است که می‌تواند کلان داده‌ها را ذخیره، نگهداری و بطور کلی مدیریت کند و در مواجه با کلان‌داده‌ها در مقیاس بالا، راه‌کارهای اختصاصی برای کسب‌و‌کار‌ها و سازمان‌ها ارائه دهد.

هوش مصنوعی

ما برای حل مسائل سخت، الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را به کار گرفته‌ایم. تشخیص چهره در ویدئو یا مسئله‌ اعتبار سنجی مشتریان بانک و پیش بینی میزان خوش حساب بودن یک مشتری از مسائلی هستند که با بکارگیری یادگیری عمیق حل شده اند.

هوش مصنوعی

ما برای حل سخت ترین مسائل، الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را به کار گرفته‌ایم. تشخیص چهره در ویدئو یا مسئله‌ اعتبار سنجی مشتریان بانک و پیش بینی میزان خوش حساب بودن یک مشتری از این دسته مسائل می‌باشند که با بکارگیری یادگیری عمیق حل شده اند.

علوم داده

بیش از ۵ میلیارد جستجو در روز در حال انجام است و مردم دنیا به‌عنوان مصرف کننده در حال تولید داده برای کسب و کار‌ها هستند. موفقیت، سهم کسب و کار‌هایی است که از داده‌های خام خود، دانش و آگاهی استخراج می‌کنند تا از رقبای خود پیشی بگیرند. سحاب با استفاده از علوم داده در مسیر موفقیت کسب و کار‌ها، برایشان ارزش‌آفرینی می‌کند.

علوم داده

بیش از ۵ میلیارد جستجو در روز در حال انجام است و مردم دنیا بعنوان مصرف کننده در حال تولید داده برای کسب و کار‌ها هستند. موفقیت، سهم کسب و کار‌هایی است که از داده‌های خام خود، دانش و آگاهی استخراج می‌کنند تا از رقبای خود پیشی بگیرند. سحاب با استفاده از علوم داده در مسیر موفقیت کسب و کار‌ها برایشان ارزش‌آفرینی می‌کند.

شبکه پردازی

محصولات خاص منظوره‌ای نظیر سامانه مدیریت ترافیک شبکه از جمله دستاوردهای سحاب در حوزه شبکه پردازی است. این سامانه‌ کار مدیریت ترافیک عبوری شبکه بر اساس سیاست‌های ترافیکی تعیین‌شده از طرف مدیر شبکه را انجام می‌دهند. تشخیص پروتکل‌های شبکه از جمله کاربردهای این سامانه می‌باشد.

شبکه پردازی

محصولات خاص منظوره‌ای نظیر سامانه مدیریت ترافیک شبکه از جمله دستاوردهای سحاب در حوزه شبکه پردازی است. این سامانه‌ کار مدیریت ترافیک عبوری شبکه بر اساس سیاست‌های ترافیکی تعیین‌شده از طرف مدیر شبکه را انجام می‌دهند. تشخیص پروتکل‌های شبکه از جمله کاربردهای این سامانه می‌باشد.

راهکار‌ها
راهکار‌هایی که از مدیریت و تحلیل کلان داده‌ها پدید آمده‌اند