ارزیابی بلوغ داده‌محوری"

ارزیابی بلوغ داده‌محوری

در این ارزیابی سازمان شما با مکانیزمی ساده با ده معیار سنجیده می‌شود و شما را قادر می سازد تا درک عمیق تری از وضعیت موجود سازمان خود و نیازهای آینده آن داشته باشید. «گزارش ارزیابی بلوغ داده‌محوری» سحاب با مدلی آزمایش شده در شرکت‌های متعدد داخلی، به مدیران ارشد سازمان می‌گوید که در چه سطحی از بلوغ قرار دارند و برای رسیدن به سطح بلوغ بالاتر در هر یک از معیارهای دهگانه، لازم است چه اقداماتی انجام دهند.

اگر شما هم یک گزارش حرفه‌ای اتوماتیک درباره سطح بلوغ سازمانتان می خواهید؛ همین حالا اقدام کنید:

شروع ارزیابی

شرکت‌ها و سازمان‌هایی که تا کنون در این ارزیابی شرکت کرده‌اند: