طراحی آزمون رایگان سنجش بلوغ داده‌محوری

طراحی آزمون رایگان سنجش بلوغ داده‌ محوری

گروه مشاوران سحاب برای ارتقاء فرهنگ داده‌محوری، با طراحی پرسشنامه‌ای آنلاین، خدمات سنجش بلوغ داده‌محوری را به رایگان در اختیار کسب‌وکارهای ایرانی قرار داده است.

این پرسش‌نامه میزان بلوغ داده‌محوری در سازمان‌ها را در ۵ سطح دسته‌بندی می‌کند. از سازمان‌هایی که در تحلیل ناتوان هستند تا سازمان‌هایی که با رواج فرهنگ داده محور و با کمک داده‌ها دست به خلق و نوآوری می‌زنند.

آزمون سنجش بلوغ داده‌محوری سحاب بر اساس ۱۰ معیار سازمانی طراحی شده است. این آزمون برای درکی بهتر از وضعیت موجود و با توجه به نیازهای آینده، تمام جوانب یک سازمان را از لحاظ داده محوری بررسی می‌کند.

این ارزیابی با تکمیل یک پرسشنامه رایگان آنلاین انجام می‌شود. شرکت‌کنندگان پس از آزمون می‌توانند نتایج آن را در لحظه در قالب یک گزارش دریافت کنند. مدیران سازمان‌ها می‌توانند از این گزارش به عنوان نقطه آغازی برای برنامه‌ریزی توسعه داده‌محوری در سازمانشان استفاده کنند.
آزمون ارزیابی بلوغ داده‌محوری به مدیران نشان می‌دهد که برای رسیدن به سطح بالاتری از داده محوری در هر یک از معیارهای ده‌گانه آزمون چه اقداماتی باید انجام دهند.

مدیران سازمان‌ها می‌توانند برای شرکت در این ارزیابی به لینک زیر مراجعه کنند:

آزمون ارزیابی

دیدگاه شما