آخرین اتفاقات

به نام خدا

به نام خدا

به نام خدا

به نام خدای جهان آفرین
خدای سحاب و زمان و زمین

به نام خداوند کامپیوتر
خداوند جاوا خدای داکر

خداوند کدهای با کیفیت
خدای رواداری و عافیت

خداوند همزیستی توی کار
خدای مدیران آسان گذار

خداوند IDE و اسکریپت
خدای گشاینده‌ی انکریپت

خداوند افرا، خدای سپید
خدایی که عالم، فرید آفرید

خداوند دیتای خیلی حجیم
خداوند حا و خداوند جیم

خدای الستیک و HDFS
خداوند قلع و خداوند مس

خداوند دیباگ باگ عظیم
خداوند غفار ذنب رحیم

خدای بک اند و خدای فرانت
خداوند گالیله تا جابز و کانت

خداوند نیمبو، خداوند رعد
خداوند اورکای دریانورد

خدای کلاستر، خدای هدوپ
خداوند فوتبال و پینگ پنگ و توپ

خداوند البرز بالا بلند
خداوند TPM ارجمند

خداوند ققنوسِ در شعله خواب
خداوند ماه و خدای شهاب

خداوند گوگل، خداوند ما
خداوند روزی ده رهنما

خدای دماوند، آن کله قند
خداوند شیران زمان زغند

خداوند صفر و خداوند یک
خداوند IT ،خداوند Tech

خداوند فناوری های نو
خدای من و او خداوند تو

به نام خدا و برای سحاب،
ازین پس بیاید مکرر کتاب

برچسب ها

دیدگاه شما