آخرین اتفاقات

رشد فردی مداوم در فضای حرفه‌ای مهندسی نرم‌افزار

رشد فردی مداوم در فضای حرفه‌ای مهندسی نرم‌افزار

دو دسته مهندس نرم‌افزار طی تجربیاتم در صنعت نرم‌افزار کشور با افراد گوناگونی از مهندسین مواجه شده‌ام. برخی افراد هستند که پس از یادگیری فن به حد کفایت، دیگر برای آموختن وقت و انرژی صرف نمی‌کنند و خوشح

به نام خدا

به نام خدا

به نام خدا به نام خدای جهان آفرین خدای سحاب و زمان و زمین به نام خداوند کامپیوتر خداوند جاوا خدای داکر خداوند کدهای با کیفیت خدای رواداری و عافیت خداوند همزیستی توی کار خدای مدیران آسان گذار خداوند ID