بهبود هدف‌گیری در برنامه‌های بازاریابی

مسئله:

یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌‌های تامین تجهیزات آسانسور در کشور به دنبال راهکاری برایِ معرفیِ برند تجهیزات خود به سازندگان ساختمان‌ بود. این گروه، هر چند مشتریان مستقیم این شرکت نیستند اما آگاهی آن‌ها از برند، به طور غیرمستقیم فروش شرکت را افزایش می‌دهد.

مدیران شرکت برنامه داشتند در مناطق مشخصی از شهرهای بزرگ، در محل ساختمان­های در حال ساخت، کاتالوگ مارکتینگ کند، اما در مورد اثربخشی این روش شک داشتند.

گروه مشاوران سحاب با ارائه راه‌حلی داده‌محور تلاش کرد این کمپین بازاریابی را کاراتر کند.

راه‌حل گروه مشاوران سحاب:

  • گروه مشاوران سحاب، پس از گفتگو با مدیران شرکت و با توجه به نوع تجهیزات عرضه شده توسط این شرکت، ساختمان‌های هدف کمپین را شناسایی کرد. این ساختمان‌ها بر اساس قیمت، متراژ، تعداد طبقات و سایر پارامترهای کلیدی شناسایی شدند.
  • با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی ساختمان‌های در حال ساخت تهران و با توجه به پارامترهایی مانند تعداد طبقات، مساحت زیرساخت، نواحی شهری و مرحله ساخت، ساختمان‌های هدف کمپین از میان کلیه ساختمان‌های در حال ساخت تهران انتخاب شدند.
  • با تجمیع داده‌های این بانک‌های اطلاعاتی با اطلاعات قیمتی املاک روی اینترنت، پروفایل برترین سازندگان و پیمانکاران ساختمان، آماده و اطلاعات دقیق تماس، حجم کار، ارزش پروژه‌ها و سایر اطلاعات مفید مربوط به آن‌ها استخراج شد.
  • در نهایت، فهرستی اولویت‌دهی‌شده از مخاطبان هدف این شرکت تهیه شد و برای انجام کمپین‌های بازاریابی در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت.

نتیجه:

بخش بزرگی از هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی همیشه هدر می‌رود ولی تشخیص اینکه کدام بخش به هدر رفته و چرا به هدر رفته، همواره کار بسیار دشواری است. راه‌حل داده‌محور گروه مشاوران سحاب به مدیران شرکت کمک کرد تا به جای صرف زمان طولانی و بودجه سنگین تبلیغاتی برای حصول نتایج مبهم، با شناسایی دقیق گروه‌های سازندگان هدف، کار تبلیغات و برندینگ خود را با مخاطب درست، در زمان درست و با بودجه‌ای بسیار کمتر از مصوبات اولیه سازمان پیش ببرد. در واقع راه‌حل ارائه شده منجر به مصرف هوشمندانه بودجه بازاریابی شد.

خلاصه:

با کمک علوم داده و ارائه راهکارهای داده‌محور می‌توان اثربخشی کارزارها و برنامه‌های بازاریابی را از طریق هدف‌گیری دقیق‌ بخش‌های مورد نظر بازار، بهبود داد.