برگزاری وبینار اصول داده‌محوری برای خلق سازمانی هوشمند

برگزاری وبینار اصول داده‌محوری برای خلق سازمانی هوشمند

اولین وبینار از مجموعه وبینارهای رهبری داده‌محور (Data Driven Leadership) با موضوع «اصول داده‌محوری‌ برای خلق سازمانی‌ هوشمند‌» توسط گروه مشاوران سحاب برگزار شد.

در این وبینار که در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ و به صورت آنلاین برگزار شد، مدیران کسب‌وکارهای ایرانی شرکت داشتند. مصطفی نظرپور، متخصص سامانه‌های مبتنی بر داده مدرس این وبینار بود.

شرکت‌کنندگان در این وبینار با ضرورت و اهمیت داده‌محوری در سازمان‌ها و روند رو به رشد تحلیل داده در جهان آشنا شدند. آن‌ها همچنین با بررسی نمونه‌های واقعی از سازمان‌های داده‌محور در سطح بین‌المللی بیش از پیش نقش رهبری داده‌محوری در سازمان‌های امروزی جهان را شناختند.

آشنایی با ویژگی‌های سازمان داده‌محور و روند بلوغ داده‌محوری در سازمان‌ها از دیگر مباحث این وبینار بود. مدیران شرکت‌کننده در این دوره همچنین با سناریوهای آغاز فرایند داده‌محور شدن در سازمان‌ها آشنا شدند.

مجموعه وبینارهای رهبری داده‌محور (DDL) توسط گروه مشاوران سحاب و در بهار و تابستان ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این مجموعه وبینارها ارتقای فرهنگ داده‌محوری و تقویت جایگاه مدیریت داده‌محور در کسب‌وکارها و سازمان‌های ایرانی است.

دیدگاه شما