در مدل های مدرن کسب و کار، مشتری محور اصلی توسعه کسب و کار است و همه چیز حول آن قرار می گیرد. بنابراین شناخت رفتار مشتریان و نیازمندی‌های آنان مهم ترین کاری است که کسب و کارها باید در توسعه محصولات، خدمات و خطوط کسب و کار خود مورد توجه قرار دهند.

بانکداری مدرن هم از این قاعده مستثنی نیست و ناگزیر است برای بقا و توسعه، با شناسایی و تحلیل رفتار مشتریان خود فرصت‌های بازار را برای انواع مشتریان خود اعم از شخصی، تجاری و شرکتی شناسایی کند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که صنعت بانکی با نسل جدیدی از مشتریان دیجیتال و فینتک‌ها مواجه است که شخصی‌سازی خدمات برای آنها به منظور جذب و حفظ مشتریان و همچنین ارتقا تجربه کاربری ضروری است.

در دومین جلسه از سلسه رویدادهای بانکداری داده محور، قصد داریم موضوع “داده محوری و شناخت رفتار مشتریان در بانک‌ها” را مورد موشکافی قرار دهیم. استفاده از روش های بازشناسی الگو، شبکه های عصبی عمیق و سایر الگوریتم های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی جهت بخش بندی مشتریان، اعتبارسنجی، تحلیل رفتار و پیش بینی رفتار آینده مشتریان از جدی‌ترین روندهایی است که در بانکداری مدرن توسط بانک‌ها در جهان دنبال می‌شود.

محورهای رویداد:

  • بخش بندی مشتریان بانکی
  • خدمات و محصولات شخصی‌سازی شده
  • شناسایی رفتار مشتریان تجاری و شرکتی
  • بازاریابی و فروش داده‌محور در بانک‌ها
  • تجربیات بانک‌های خصوصی و دولتی در ایران

 

دیدگاه شما