داستان پردازی با داده‌ها (ویژه مدیران)

کول ناسبامر نافلیک (تحلیلگر گوگل): «ما به‌طور ذاتی داستان‌گوهای خوبی نیستیم. در مدرسه ما درباره‌ی زبان و چگونه جمله‌سازی با آن دانش زیادی را فرامی‌گیریم؛ همچنین درباره‌ی اعداد و معنا و مفهوم آن‌ها نیز می‌آموزیم؛ اما تاکنون درباره‌ی همگام‌سازی این دو صحبت نکرده‌اند. هیچ‌کسی به ما آموزش نداده که چگونه با اعداد داستان‌های جذابی را روایت کنیم!»

در این دوره به این موضوع می‌پردازیم که چگونه داده‌ها را نمایش دهیم که مخاطبِ هدف با آن رابطه برقرار کند و بیشترین تاثیرگذاری را روی او داشته باشد، و چگونه از داده‌ها داستانی جذاب و قانع کننده روایت کنیم که برای اقدامات بعدی او الهام بخش باشد.

شما در این دوره یاد می‌گیرید که: 

  • چگونه گزارش‌هایی تهیه کنید که پیام شما موثرتر منتقل شود.
  • آشفتگی‌های داده هایتان را بشناسید و آن را کم کنید.
  • از چه نموداری برای انتقال چه پیامی استفاده کنید.
  • چگونه توجه مخاطب را به مهمترین قسمت‌های داده خود معطوف کنید.
  • مانند یک طراح فکر کنید و از مفاهیم طراحی در مصورسازی داده ها استفاده کنید.

 

دیدگاه شما