صنعت پرداخت

pardakht-event

سنجش بلوغ داده‌محوری در صنعت پرداخت ایران

با انقلاب صنعتی چهارم، کسب‌وکارها با حجم عظیمی از داده‌ها مواجه شدند. شرکت‌ها و سازمان‌های پیشرو در جهان توانسته‌اند با تحلیل داده‌ها، تصمیمات دقیق‌تری در رابطه با توسعه کسب‌وکار خود بگیرند. این همان