دیدگاه های رابعه حیدرنژاد

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) چیست؟

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) چیست؟

هوش مصنوعی مجموعه‌ای از فناوری‌های بسیار گوناگون است که ماشین‌ها را قادر می‌سازد تا به درک، یادگیری و عملکردی در سطح هوش انسان برسند.

یادگیری ماشین چیست؟

یادگیری ماشین (Machine Learning) چیست؟

در دنیای هالیوود فیلم‌هایی ساخته می‌شود که برخی معتقدند روزی به حقیقت می‌پیوندد. داستان‌های تخیلی و غیر قابل‌باوری که وقوعشان بسیار دور از ذهن است. یادگیری ماشین (Machine Learning) یکی از آن داستان‌ها