دیدگاه های فاطمه طالبی

سواد داده در تصمیم گیری سازمانی

تصمیم‌سازان چگونه می‌توانند سواد داده را در سازمان‌ها ارتقا ببخشند

علم داده و تحلیل داده‌ها یکی از موضوعات با اهمیت در دنیای کسب‌وکار و تکنولوژی است. پیش‌تر در مقاله “سواد داده چیست؟” به تعریف سواد داده پرداخته‌ایم. در این مقاله قصد داریم به اهمیت سواد دا

علم تحلیل کسب‌وکار برای بانکداری مدرن ضروری است

علم تحلیل کسب‌وکار برای بانکداری مدرن ضروری است

تحلیل داده‌های کسب‌وکار بخش مهمی از دنیای تجارت به‌حساب می‌آید. در این مقاله بحث داده محوری در صنعت بانکداری را تشریح می‌کنیم.