فروردین 1399

 شرکت خلاقیت (Creativity Inc)

اد کتمال در رشته‌های فیزیک و علوم کامپیوتر درس خوانده و از کودکی مجذوب انیمیشن‌های دیزنی‌ بوده است.  او این شانس را داشت که در