بهمن 1398

برگزاری کارگاه Data Days 2020 توسط تیم سکان

امروز با مشخص شدن نوت‌بوک‌های برتر کارگاه DataDays2020 دانشگاه شریف، برندگان اکانت پریمیوم دیتاکمپ مشخص میشه و امیدواریم تو این فرصتی که تا چالش اصلی